admin by admin

The Future is Digital Marketing

The Future is Digital Marketing
Grupa LoveBrands i SW Research zbadały potrzeby marketerów
w świetle pandemii COVID-19

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

To, że pandemia wpłynęła na sposób prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych jest oczywistością, nawet dla laików. Grupa LoveBrands postanowiła jednak zbadać, które z obszarów on-line marketingu stały się dla marketerów kluczowe, w których odczuwają oni potrzebę wsparcia ze strony zewnętrznych, wyspecjalizowanych agencji oraz jakiego typu wsparcia potrzebują: czy bardziej kreacji, strategii czy twardych narzędzi zwiększających widoczność komunikatów na ekranach konkretnych konsumentów.

Badanie przeprowadzono w marcu 2021 r na zlecenie  Grupy LoveBrands i przy wsparciu agencji badawczej SW Research. Ankietowanymi byli marketerzy na stanowiskach specjalistycznych, managerskich i zarządczych, odpowiadający za działania z obszaru digitial marketing. 

„Badanie wykazało ciekawą zależność – marketerzy wskazywali bowiem, że 3 kluczowe z ich punktu widzenia obszary Digital Marketingu, to jednocześnie 3 obszary, w których odczuwają największą potrzebę wsparcia, oceniają bowiem, że ich organizacjom brakuje kompetencji w tych zakresach” komentuje wyniki badania – Dorota Bieniek-Kaska, Prezes Grupy LoveBrands.

Wspomniane 3 kluczowe i jednocześnie wymagające wsparcia ze strony agencji, partnerów i dostawców to promocja display (odpowiednio 56% wskazań na obszar, jako kluczowy i 26% wskazań, jako wymagający wsparcia z zewnątrz)), pozycjonowanie marki w Google (odpowiednio 56 % vs 34%) oraz Content Marketing (odpowiednio 52% vs 29% ). Warto zwrócić jednak uwagę na to, że na kolejnych miejscach, pod względem ważności obszaru, znalazły się Media Społecznościowe (47%) oraz własna platforma sprzedażowa (33%).  Tu również marketerzy wskazywali na to, że odczuwają potrzebę wsparcia z zewnątrz: na potrzebę wsparcie w obszarze nowych mediów społecznościowych oraz produkcji treści do komunikacji w Internecie wskazało 22% ankietowanych

W których obszarach pandemia wymusiła i przyspieszyła rozwój komunikacji digitalowej marek:

W których obszarach twojej organizacji brakuje kompetencji, a są jej potrzebne:

„Zgodnie z naszymi przewidywaniami pandemia nie tylko zainicjowała zmianę postaw i potrzeb wśród konsumentów ale również, co widać wśród naszych klientów i zaproszonych do badania marketerów, zintensyfikowała myślenie i otwarcie się na nowe możliwości płynące z marketingu cyfrowego. To utwierdza nas w przekonaniu, że gigantyczny potencjał digital marketingu dopiero zacznie być wykorzystywany” – komentuje Dorota Bieniek-Kaska, Prezes LoveBrands Group.

Odnosząc się do zmian, które zaszły, szczególnie w nowych mediach, w ciągu ostatnich dwóch lat, ankietowani dostrzegają wyraźne zmiany w obszarze produkcji contentu w ich organizacjach. Ponad połowa badanych deklaruje, że ilość tworzonego contentu w ich firmie wzrosła (58% wskazań), różnorodność wybieranych form zwiększyła się (60% wskazań), a zapotrzebowanie na różnorodny content w firmie jest większa (63%). 70% marketerów ocenia, że czas na realizację działań pozostał taki sam, podobnie jak budżety, w kwestii których brak zmian wskazuje 45% z nich. 

Obraz zawierający tekst, monitor, zrzut ekranu, ekran

Opis wygenerowany automatycznie

Marketerzy natomiast największy niedosyt we współpracy z różnymi partnerami i dostawcami w obszarze digital marketingu wskazują w zakresie zintegrowanych strategii komunikacji (28%), elementach analitycznych (28%) oraz kreacji (11%).

„Przewagą Grupy LoveBrands zdecydowanie jest to, że oprócz kompetencji digitalowych, oferowanych pod marką LoveBrands Digital, od początku naszą silną kompetencją była strategia oraz zintegrowane podejście do komunikacji, a zatem idealnie wpisujemy się w potrzeby marketerów wskazane w badaniu” –  komentuje Joanna Niemiec, główny strateg Grupy LoveBrands, a Dorota Bieniek-Kaska, Prezes Grupy dodaje: „Dzięki nowej marce w naszym portfolio, czyli LoveBrands Digital, nasze strategiczne podejście do komunikacji znajdzie swoje odzwierciedlenie także w obszarze marketingu w internecie”.  

Badanie zostało zrealizowane w dniach 02-05.03.2021 przez agencję SW RESEARCH metodą mix mode CAWI + CATI. W ramach badania przeprowadzono 64 ankiety z W ramach badania przeprowadzono 64 ankiety z osobami odpowiedzialnymi za decyzję dotyczące strategii w obszarze digital marketingu w organizacjach powyżej 50 pracowników z różnych branż. 

Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez agencję SW RESEARCH na podstawie zagadnień dostarczonych przez agencję LoveBrands Relations.

LoveBrands Digital częścią Grupy LoveBrands

Grupa LoveBrands to 4 podmioty, LoveBrands Relations, LoveBrands Events, LoveBrands Medical
i LoveBrands Digital,  wyspecjalizowane w strategicznej komunikacji zintegrowanej opartej na Inbound Marketingu. Działania grupy uzupełnia Instytut LB Medical, podmiot specjalizujący się  w działaniach pro-pacjenckich. 

Grupa działa na polskim rynku od 2014 roku oferując kompleksową obsługę komunikacyjną markom komercyjnym, korporacyjnym oraz instytucjonalnym. Zintegrowane strategie projektuje i realizuje w oparciu o tradycyjne i nowoczesne narzędzia PR, w tym media relations oraz content marketing,  influencer marketing, event marketing a także działania w nowych mediach społecznościowych. Grupa ma też dedykowaną ofertę dla marek i firm działających w obszarze zdrowia oraz life science. 

Swoją ofertę Grupa LoveBrands opiera na mocnym strategicznym i analitycznym podejściu a  wszystkie działania planuje przez pryzmat wyzwań biznesowych. Mocną stroną Grupy LoveBrands jest kreacja
i niestandardowe podejście do komunikacji, a przede wszystkim szybkość działania, którą umożliwia posiadanie własnego studia, w którym można praktycznie na poczekaniu zrealizować materiały audio i video wspierające komunikację.

Grupa LoveBrands łączy doświadczenia marketingu emocjonalnego i storytellingu z podejściem Inbound Marketing, w którym podróż relacji konsumenta z marką projektowana jest w  oparciu
o narzędzia internetowe umożliwiające przyciągnięcie jego uwagi, utrzymanie relacji, sprzedaż, lojalizację a następnie zrekrutowanie do bycia naturalnym ambasadorem danej marki.

Leave a Reply